ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

1η Διαδρομή
Κοτρώνι, Ελάτη, Περτούλι, Νεραϊδοχώρι, Πύρρα, Δέση, Αγ. Νικόλαος, Δροσοχώρι, Γαρδίκι, Αθαμανία

2η Διαδρομή
Καστράκι, Σαρακίνα, Περιστέρα, Βυτουμάς, Αγία Παρασκευή, Διάβα, Κρύα Βρύση, Γλυκομηλιά

3η Διαδρομή
Καστανιά, Αμάραντος, Κλεινοβός, Καλογριανή, Αηδόνα, Παλαιοχώρι, Χρυσομηλιά

4η Διαδρομή
Μεγάλη Κερασιά, Ορθοβούνι, Τρυγόνα, Πεύκη, Κορυδαλλός, Παναγία, Μαλακάσι, Αμπελοχώρι Ματονέρι, Καλομοίρα

5η Διαδρομή
Παλαιομονάστηρο, Άγιος Βησσαρίων, Φιλύρα, Πιαλεία, Ξυλοπάροικο. Γοργογύρι, Πρόδρομος, Πρίνος, Γενέσι, Ανταλλάξιμα

6η Διαδρομή
Ροπωτό, Παλαιοκαρυά Πετροχώρι, Στουρναραίικα, Άγιος Προκόπιος Καλόγηροι, Βροντερό

7η Διαδρομή
Στεφάνι, Κρανιά, Καλλιρρόη, Πολυθέα, Αγία Παρασκευή, Κατάφυτο, Ανθούσα, Χαλίκι

8η Διαδρομή
Οξύνεια, Κακοπλεύρι, Αγναντιά, Αγιόφυλλο, Αχλαδιά, Ασπροκκλησιά, Γάβρος, Σκεπάρι, Βλαχάβα

9η Διαδρομή
Βασιλική, Θεόπετρα, Αύρα, Σπαθάδες, Καλλιθέα, Φλαμπουρέσι, Κονισκός, Φωτεινό, Γερακάρι, Λογγά, Μαυρέλι

10η Διαδρομή
Παράμερο, Βαθύρεμα, Λιβαδοχώρι, Νέα Πεύκη, Μεσοχώρα, Αρματολικό Παχτούρι, Νεράιδα, Κορυφή, Μυρόφυλλο, Πολυνέρι, Βαλκάνο, Μοσχόφυτο

11η Διαδρομή
Για τους πιο… τολμηρούς, off road διαδρομές, πάντα με τα πόδια ε!

12η Διαδρομή
Διαδρομές προς τα καταφύγια των βουνών του Νομού Τρικάλων
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ -> 7η ΔΙΑΔΡΟΜΗ
AIEIOOA (EA?AIEOOA)

97 ?ei. a?u oa On?eaea, oa oaeaooa?a 7 ?eeeuiaona oa aaou ?uiaouaniii ?uiYii ooa aae?uoeea aUoc eae Y?iioao ?Uioa oii A?ae?i oo’ aneooanU iao, ooiaioUia, aoiy eUiioia ieU ieen? ?anUeaioc a?u oii eaioneeu anuii, oci ?aiYiinoc Aieiyoa. Oi ?uneu a?iae ?oeoiYii ooeo aaouiYiao ?eaaeYo oio EYanio oa oouiaoni 1.100 i., ia ?eceooiu 600 eaoi?eui ?io aeaiYiioi aea? iuii oioo eaneiiyo i?iao. ?anaeocneooeeu ?uneu iaoaeeiiyiaiui eociionuoui, oi ?aei?ia eaoaaa?iae ooc Eaooaeee? ?aaeUaa, aoiy ie eaeneeYo ooie?eao aai a?eonY?ioi oci aeaa?uoc oui ei?aae?i ooi aioiu. Ie ao?ie?ao oui eaoi?eui ?anein??iioae ooci iaeeooieii?a, oeioii?a eae oooeeU eociionio?a (2.000 aeai?nuaaoa eae 150 aiiaea?).

C Ea?ai?ooa (?aeeU iiiiao?a oco Aieiyoao) ? Aea?iea?ai?ooa, u?uo oci a?ieaeiyi ia o?ancoUiaea ie oeeuiaiie eUoieei? oco - euau oio uoe ieeiyi aeouo oco aeeciee?o, uo aayoanc ae?ooa eae oc AeU?eec - ai?neoa ?aneuaioo aei?o ooa yooana ?nuiea oco Oioneienao?ao. EaoU oci ?anUaioc aa? Ueia?a c oY?ic oco ?nooi?iAao aeeU eae c eociionio?a. Oi eooineeu iiiaoo?ne oco ?aiaa?ao ooc ooiaie? oui ?ana?ioUiui oio A?ae?io, ?aeeee?oeeio eae Ea?aieooe?oeeio, iiiiUoecea ?aiaa?a c Aaeaeoionioiyoa a?aea? ooci ?anei?? oio iiiaoocneiy ooiaioeuioai ie eociionuoie oui O?ioiYneui eae oio EUeiio eUea Uiieic eae oeeiu?uni a?oa aea ia aiUoioi Yia ean? ooci ?aiaa?a, oci ?niooUoeaU oioo, a?oa aea ia ooiai?oioi oa ei?Uaea oioo ooci ayoeiec ?ina?a ooa aioiU.

C ?nuooaoc ?anUaioc iiciiiayae aaaiiuoa eae iinoYo ?io Y?aeiai ociaioeeu nuei ooeo iaaUeao ooeaiYo oio Yeiioo. I aauieoo?o oio 1821 eae ?nuoi?ae?eani oio AeaiUoeio AeUeio, I?oni O?iio, eaoaauoai a?u oci Aieiyoa. O?iana ?ioi a?uaiii? oio u?uo a??oco eae a?uaiiie oio ?nua oui a?aiaooUoaui oio 19io ae. EaiaunUec An?aa. Ooci ?anei?? a??oco Yanaoa aeeU eae eaoYoaoaa i ?nuao oco ?nia?aiaooaoee?o ?aneuaio Eaooaio?ico, ?anUaioc c i?i?a a?eaaaae?iaoae a?u oci y?anic oio oi?uioi?io «Eaooaio?ico».

EaoU oci a?ianao? oio 1820, ?io aeaiana?ecea a?u oioo Oiyneioo ia oei?u oci a?eaie? oinieia?ao ooioo eaoi?eioo oco Aieiyoao, c Ea?ai?ooa a??a 60 o??oea.
AneaoU a?iae eae oa iicia?a ?io aeao?eceai ooci ?anei?? oio ?uneiy, u?uo oi iiiaoo?ne oco ?aiaa?ao oco Aaeaeoionioiyoao, eaoU oci oi?ee? ?anUaioc, oio 1799. c aeeeco?a oco Aa?ao ?anaoeao?o, iiiueeeoc aaoeeee? oio 1730 ia ?eiyoei aaeianaoeeu aeUeioii eae oeaeeoou oYi?ei. i iauo oui Aa?ui ?Uioui, eeeueoeooi ieeiauicia ia oeaeeoou oYi?ei ooi o?Yneoni oio aoiaeeui?oc oio i?i?io an?oeaoae ?anaaiYii oi Yoio a?i?anUouoco oio iaiy, 1786, ai? c eaiae?uo? oio ianoona?oae ?uo Un?eoa oi Yoio 1730. AiaeaoYnii ?aniooeU?ioi eae ie iai? oio Aa. Aauna?io (1810) eae Aa. Aeaiao?io (1868).

?anaeocneooee? a?iae eae c an?eoaeoiiee? oui o?eoe?i ooci i?i?a eonean?a? c ?Yona uo eynei aiieeu oeeeu. I?ina? eaia?o ia eaoiUoae oeo eeeueoeooao ieeiaiiYo oio Eui/iio ?a?aooana?io (1877) eae oui I?eio eae Eui/iio O?iio (19io ae.). Ooci ?anei?? oco iii?o oco ?aiaa?ao, iaoaiy Aieiyoao eae ?aeee?io, i?ina? eaia?o ia eaoiUoae oi iaaUei ?Yoneii eieuou aaoyne eae?o ee Yia aayoani ooci a?oiai oio ?uneiy.

Ie ?caYo ?io ?ncoeiayioi aea oci yanaooc oio ieeeoiiy a?iae ?ouo ie ?aneoouoanao a?u eUea Ueeco ?anei??o. ?anaeocneooeeYo a?iae ie eeeueoeooao anyoao OeUea, AnieUia, Aoeiyi?a, I?Ynoc, Oeio?Uoc, EaioUoa, ?Ynaeea, «Ooi EaoUee».
Ooci Aieiyoa ai??ae ia ?an?ao?oae eaia?o ?anUeecea ?nio oci ei?oc oio A?ae?io eae iY?ne oi ocia?i oco ooiaie?o oui ?ana?ioUiui oio Ea?aieooe?oc, ?aeeee?oc eae IYaene. Aieueiaao a?iae eae ie ?caYo Eeaiiyna, NYioa, EnaieU eae Aiy?e.
C Aieiyoa an?oeaoae ?ieaiYic ooa a?Ynaioa aUoc ?io eaoae?aioi ooeo ae?eeYo einooYo IaaUec Nuia (1.700 i.), Aeiyna (2.200 i.) I?Unio (2.400 i.), EUi?i Enyi (2.300 i.), O?ioiaeYnoe (2.300 i.). I I?Unio a?iae i ao?Yiao iaoaiy oio EUeiio eae oui O?ioiYneui eae c oooee? aeUaaoc ?nio Iaooiyee - Eaeannyoao oio iiiiy Euaii?iui. A?Ynaioa aUoc (32.000 oon. Yeaoa, ?ayea, enaieYo, iieYo, ianaio?eYo, ooaiaUiea, eae ooeo ?caYo ?eaoUiea eae eoeYo) oeeiiaiiyi aeUoina Uanea ??a, iaoaiy oui i?i?ui eae Yia o?Uiei a?aio aaneuaeaio, ai? ooa ae?eeU oo??aaa ?ae c ?an?ocic ?aoni?Ynaeea. OYeio, ooc eYoc ?aneauee an?oeaoae Yia aneaoU a?uoiii o??eaei, ?io aai Y?ae anaoicea? aeuic.

Ooeo 26 Eioe?io, ciYna oco Aa?ao ?anaoeao?o, a?iaoae oi iaaUei ?aicayne, u?uo eae oa uea o?aaui oa aea?i??nea, ia ?iniyo, ocoU eae ayneoia a?u o??oe oa o??oe ia ooiiaa?a inaUiui.

AIEEIAOOA ?nuaaei eai?U? ooii «?eUoaii».
AAINAOOA IYee eae oon? oYoa a?u oioo ?anaauaiyo.
A?EOEAOOAEOA Oc anyoc AniaUia.
A?EAIEAEOA OA Oa inaeaao?a ooc IaaUec Nuia, oi Iaoiaiyie eae oi IYaene eae oa oUnaia ?Yoonioao ooa ?ioUiea.<<< ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗ >>>


(Το υλικό όλης αυτής της ενότητας ανήκει στο ΚΕΝΑΚΑΠ)
 

ΖΩΝΤΑΝΑ!

WEB CAM
Κάντε κλικ εδώ και δείτε τα Τρίκαλα σε πραγματικό χρόνο! Πέντε κάμερες:
1. Στο Φρούριο
2. Στο Χιονοδρομικό
3. Στα Στουρναραίϊκα
4. Στην Ελάτη
5. Στο Γαρδίκι-ΕΚ ΝΕΟΥ!

LIVE RADIO
Κάντε κλικ εδώ και ακούστε ζωντανά τα αγαπημένα ραδιόφωνα των Τρικάλων.
 
METEO
Κάντε κλικ εδώ και δείτε online μετεωρολογικά δεδομένα από σταθμούς των Τρικάλων
 
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ

ΦΩΤΟ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ!
Γνωρίστε το Νομό Τρικάλων μέσα από φωτογραφικά οδοιπορικά φίλων της σελίδας!

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ
Υπάρχουνε δύο δρόμοι για να ανέβει κάποιος στα Μετέωρα! Κάποιοι βρήκαν και άλλους!

ΧΡΗΣΙΜΑ 24/5/2022

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΟΛΗ ΜΕΡΑ
-
-
ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
-
-

ΘΕΑΜΑΤΑ
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
"-"
Προβολές: 2431-20000
CINE ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ I
"-"
Προβολές: 2431-078775
CINE ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ II
"-"
Προβολές: 2431-078775
CINE ΚΟΣΜΟΣ
"-"
Προβολές: 2431-078775