ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

1η Διαδρομή
Κοτρώνι, Ελάτη, Περτούλι, Νεραϊδοχώρι, Πύρρα, Δέση, Αγ. Νικόλαος, Δροσοχώρι, Γαρδίκι, Αθαμανία

2η Διαδρομή
Καστράκι, Σαρακίνα, Περιστέρα, Βυτουμάς, Αγία Παρασκευή, Διάβα, Κρύα Βρύση, Γλυκομηλιά

3η Διαδρομή
Καστανιά, Αμάραντος, Κλεινοβός, Καλογριανή, Αηδόνα, Παλαιοχώρι, Χρυσομηλιά

4η Διαδρομή
Μεγάλη Κερασιά, Ορθοβούνι, Τρυγόνα, Πεύκη, Κορυδαλλός, Παναγία, Μαλακάσι, Αμπελοχώρι Ματονέρι, Καλομοίρα

5η Διαδρομή
Παλαιομονάστηρο, Άγιος Βησσαρίων, Φιλύρα, Πιαλεία, Ξυλοπάροικο. Γοργογύρι, Πρόδρομος, Πρίνος, Γενέσι, Ανταλλάξιμα

6η Διαδρομή
Ροπωτό, Παλαιοκαρυά Πετροχώρι, Στουρναραίικα, Άγιος Προκόπιος Καλόγηροι, Βροντερό

7η Διαδρομή
Στεφάνι, Κρανιά, Καλλιρρόη, Πολυθέα, Αγία Παρασκευή, Κατάφυτο, Ανθούσα, Χαλίκι

8η Διαδρομή
Οξύνεια, Κακοπλεύρι, Αγναντιά, Αγιόφυλλο, Αχλαδιά, Ασπροκκλησιά, Γάβρος, Σκεπάρι, Βλαχάβα

9η Διαδρομή
Βασιλική, Θεόπετρα, Αύρα, Σπαθάδες, Καλλιθέα, Φλαμπουρέσι, Κονισκός, Φωτεινό, Γερακάρι, Λογγά, Μαυρέλι

10η Διαδρομή
Παράμερο, Βαθύρεμα, Λιβαδοχώρι, Νέα Πεύκη, Μεσοχώρα, Αρματολικό Παχτούρι, Νεράιδα, Κορυφή, Μυρόφυλλο, Πολυνέρι, Βαλκάνο, Μοσχόφυτο

11η Διαδρομή
Για τους πιο… τολμηρούς, off road διαδρομές, πάντα με τα πόδια ε!

12η Διαδρομή
Διαδρομές προς τα καταφύγια των βουνών του Νομού Τρικάλων
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ -> 7η ΔΙΑΔΡΟΜΗ
?AEEEE

97 ?ei. a?u oa On?eaea, ooeo Uaaianao ?eaaeYo oio EUeiio eae oa oouiaoni 1.150 i. ooiaioUia oi ainaeuoani ?uneu oio Ao?ni?ioUiio, oi eooineeu ?ae?ee. A?iae ee aoou ?uneu iaoaeeiiyiaiui eociionuoui (ia 7.000 aeai?nuaaoa o?iana), ie i?i?ie oi ?aei?ia eaoaaa?iioi ooci ?anei?? oui OanoUeui eae oi eaeiea?ne a?eoonYoioi ooi ?ae?ee, 700 oii aneeiu.

AA oio ?uneiy an?oeaoae c einoo? Nuia a?u oioo ?nu?iaao oco i?i?ao ?caU?ae i Ao?ni?uoaiio (eynea ?ca?). C ?ei uiinoc uiuo ?ca? a?iae c Oii?oea, I oio ieeeoiiy eae oa iaaaeyoani a?u aooui oouiaoni. ?eec eiioei? einoo? oio EUeiio a?iae oi ?aneooYne, a?/ u?io oa?iiioae oa AeUiiaia eae c e?iic oioo. A?u oi ?aneooYne ?caU?ae i ?ioaiuo Ea?nan?a. Aa? an?oeaoae eae c Aione?aea a?u oci i?i?a oi ianu aiaaey?ae ia eaoaeunooc ?ina?a iYoa a?u oc ac ee aoiy o?ciao?oae Yia noUee aea ianeeU iYona iaia?Uiaoae oa o?uaaea eaoaauena. Oi ?aei?ia ?io c ony?a onU?ae a?u oioo ?Uaioo o?ciao??aoae ieU ieen? e?iic ?io c ?anUaioc oci eYeae ia a?iae oi oooeeu eaoaoyaei aiuo ooie?aeiy. A?anUieeeco iiinoeUo a??oco eae c oi?ieao?a ieueecnc ?io a?e?iaoae eUou a?u oeo ana??aaeo einooYo oio EUeiio.

« ... Ao a?i’ eaeU ie AeU?ie o’ Ao?ni?uoaiio» a?iae c oaeaooa?a oonio? oio aciioeeiy onaaioaeiy oio ?niaooiy oio Ao?ni?ioUiio AciUec a?u oi ?ae?ee. Ee a?iae ?nUaiaoe Yia aaaiiuo ?io a?aeceayocea iaoicnU o’ ueao oeo eooineeYo ?aneuaioo. Uoouoi, ie eUoieeie oco ?anei??o ?anU oeo aian?eicoao a?eaniiYo eaoaeoco?i, oeo ooaaYo eae ?on?ie?oaeo o?eoe?i eae eociUoui ooiY?eoai oc ?u? ia aeeuicoc ??ooc o’ aoo?.

Oc iaena?uic eaoi?ecoc ooi ??ni oio ?aeee?io a?eaaaae?iioi ie eooineeYo ianoon?ao, ?io aioi???ioi ooci ?aea eYoc oci «?anU oii A?ae?ii» an?a?a ?aee?aa - uiiia ia oi i?i?i a?ieaeiyioai oi ?uneu iY?ne oii 18i ae?ia. Ooa ao?aioeiU ?nuiea oa?iaoae ?uo eaeean?ecea a??oco oi uiiia ?ae?ee, ?io ie ocianeii? eUoieeie eauniyi ?uo ?niYn?aoae a?u oa Uo?na ?ae?eea oio A?ae?io, ooa i?i?a eae oi ?aei oi ?ioUie ?nuooU oi aayoani uiiiU oio (Ao?ni?uoaiio).

Ooa ?nuiea oco Oioneienao?ao oi ?ae?ee a?ioYeaoa oci Yana oio Aea?i?aoU AciUec, i i?i?io - ?Uioa eaoU oci ?anUaioc - o??nia oynaiiio aea oci ?anei??, a?eaUeeiioao ooioo eaoi?eioo oco ?ieeiyo ounioo oioo i?i?ioo aeoY?naooa ia oeecnu onu?i. EYaaoae iUeeooa ?uo i EioiUo i Aeoueuo ?ani?ioao a?u oi ?uneu eaeoiynacoa ooci aeeeco?a oio Aa?io Aauna?io eae eaoYeneia oii AciUec ?niocoayiioao eae oi oYeio oio.

?an?ocia iicia?a an?eoaeoiiee?o a?iae ie eeeueoeooao aeeeco?ao oio ?uneiy, iUnoonao oco iaaUeco aei?o ?io ai?neoa c ?anei?? eaoU oci oaeaooa?a ?an?iai oco eooin?ao oco. Oi iiiaoo?ne oio ?nio?oc Ce?a, oi i?i?i Yeoeoai ie ae ?aeee?io Eaniiuia?ie aaaeoi? Iaoniaa?naio (eaoU oci ?anUaioc oi 1835) eae oi iau oio Ueeioa iiiaoocneiy oco Iaoaiunouoco oio Ouo?nio oio 1783, ai??ae ia a?eoeaoea? eaia?o ?nieaeiYiio ia aiun?oae a?u eiioU oi eooineeu ?nuou?i oco ?anei??o. Ooci ?eaoa?a oio ?uneiy an?oeaoae i iauo oco Aa?ao ?anaoeao?o oio 1725. Oio ?aeio ae?ia a?iae eae i iauo oio Aa. Aauna?io. Ie iai? oui Aa. Aeaiao?io, Aa. Iuaaooio, ?niooUoc oco eociionio?ao, eae oui Aa. A?iooueui a?iae on?a aeuic iicia?a ooci ?anei?? oio ?aeee?io.

Ai eae aneaoYo a?u oeo ?Yoneiao oea?Yo oui o?eoe?i Y?ioi aioeeaoaooaea? ia oya?niiao, aneaoU a?iae oa o??oea ?io oYnioi oc oonaa?aa oco o?Yni?co oY?ico oco ?Yonao: Oi eiiUee oio ?. Anuoio, oio E. ?e??ea, oio A. AciUec eae?o eae oi o?iea?i oio ?uneiy a?iae ie ayaeuooie iUnoonao aoo?o oco oY?ico.
AiaeaoYnui ?an??aoio a?iae ee aoouo iY?ne oeo ?Yoneiao oiiuoYo aYoonao O?eio eae Aa. Aauna?io eae oeo eeeueoeooao anyoao Aoeuoi?a eae O?eio (oeo i?i?ao c ?anUaioc ?niiieiaa? ooa 1800 ?an??io), ooc Oii?oea» (oYec oio 1900) eae ooc IanUeaa (1960).

Ooc aeino? oco Aa?ao ?anaoeao?o (26/7) a?iaoae eae oi iaaUei ?aicayne oio ?uneiy, ia in??oonao ?anaaioeae?o iiooee?o, ?iniyo, ocoU eae aeUoinioo ia?Yaao.

AIEEIAOOA Eai?U? ?nuaaei oa ocooaneYo.
AAINAOOA Oon? oYoa, eaoaeioyne eae io??ena a?u iou?eioo ?anaauaiyo.
A?EOEAOOAEOA Oeo ?caYo oio Ao?ni?ioUiio, oc anyoc Oii?oea eae oci Ea?nan?a. Oc iii? oio ?nio?oc Ce?a. Oci ?ca? Aione?aea ia oc Anaeueeiic (oci ?iieic) ?Uiu ooi EUeii.
A?EAIEAEOA OA Oa inaeaao?a ?nio oi ?aneooYne eae oc Nuia.<<< ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗ >>>


(Το υλικό όλης αυτής της ενότητας ανήκει στο ΚΕΝΑΚΑΠ)
 

ΖΩΝΤΑΝΑ!

WEB CAM
Κάντε κλικ εδώ και δείτε τα Τρίκαλα σε πραγματικό χρόνο! Πέντε κάμερες:
1. Στο Φρούριο
2. Στο Χιονοδρομικό
3. Στα Στουρναραίϊκα
4. Στην Ελάτη
5. Στο Γαρδίκι-ΕΚ ΝΕΟΥ!

LIVE RADIO
Κάντε κλικ εδώ και ακούστε ζωντανά τα αγαπημένα ραδιόφωνα των Τρικάλων.
 
METEO
Κάντε κλικ εδώ και δείτε online μετεωρολογικά δεδομένα από σταθμούς των Τρικάλων
 
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ

ΦΩΤΟ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ!
Γνωρίστε το Νομό Τρικάλων μέσα από φωτογραφικά οδοιπορικά φίλων της σελίδας!

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ
Υπάρχουνε δύο δρόμοι για να ανέβει κάποιος στα Μετέωρα! Κάποιοι βρήκαν και άλλους!

ΧΡΗΣΙΜΑ 24/5/2022

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΟΛΗ ΜΕΡΑ
-
-
ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
-
-

ΘΕΑΜΑΤΑ
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
"-"
Προβολές: 2431-20000
CINE ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ I
"-"
Προβολές: 2431-078775
CINE ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ II
"-"
Προβολές: 2431-078775
CINE ΚΟΣΜΟΣ
"-"
Προβολές: 2431-078775