ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

OΛΑ
Όλη η τοπική ειδησεογραφία, χωρίς θεματικό διαχωρισμό

ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Η πολιτική σκηνή του τόπου. Ειδήσεις από το Δήμο και τη Νομαρχία αλλά και τα κόμματα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Άλλες ειδήσεις από την τοπική κοινωνία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
Ό,τι έχει προκύψει από το αστυνομικό δελτίο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Το αθλητικό παρασκήνιο. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στίβος και άλλα

ΝΟΜΟΣ
Ειδήσεις που αφορούν στο σύνολο του νομού. Αποφάσεις, έργα, συμβάντα

ΠΟΛΗ
Ειδήσεις για την πόλη των Τρικάλων και της Καλαμπάκας.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Όλα όσα δεν καταφέραμε να εντάξουμε σε κάποιες από τις παραπάνω κατηγορίες
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 97,6 - 19/08/2011 08:07:00
Oi Iuiii oco ?u?o oio oaia?aeii
O?u oci aea?aa oio A?iio Oneeea?ui
oci ?Yi?oc 25 Aoaiyooio ooeo 9:30 ooi Oniynei

Oi Ynai ?io eaoYeocoa ooci Ae?ia oi 1i anaaa?i eaeyoanco ?anUooaoco aeaauie?uiaii ?aiaeeaaeeU ooi eYaoni Eliart ooi oaooeaUe aeecieeiy Ynaio ooi ?ea?oei oio Athens Fringe Festival.

?oai a?ocia ?iee?i ooi?ieeo?i iao ?io aai eaoUoanai ia aioi oci ?anUooaoc aeeU eae aoo?i ?io oci a?aai ia oci a?ieayoioi iea oaeaooa?a oinU. ?ooe ie ooioaeaooYo oco oa ooianaao?a ia oi A?ii Oneeea?ui a?Yoonaoai ooci ?uec iao aea iea eae iiiaaee? ainoaooee? ?anUooaoc ia Yia ooiaieeeu aeoeo?nei 10 Aon?.

C ?anUooaoc ia oi ?n?oi anaaa?i ooeo a?ioeaoYo oco, ea ooia?eooa? aea Yia aaea?iani ooci Ae?ia a?u 26 Oa?oaian?io (ooi eYaoni ?io anaaayocea) eae ia a?eeaaiYiao ?anaooUoaeo ooci AeeUaa.

?nueaeoae aea Yia a?u oa eaeyoana Ynaa oio ?n?oio eae einooa?io Yeecia aecaciaoianUoio. I Euoo?o ?aeaiUo iiuiaoa oi Iuiii oco ?u?o oio oaia?aeii iiaenuanaia ?io ooci ioo?a a?iae Yia aaeUei?i ?Ynaoia a?u oi oaioaooeeu ooi ?naaiaoeeu eae a?u oc iaoaoinU ooci eoneieai?a.

I aocaco?o aecaa?oae oci eooin?a oio uo ?aea?, ?io ?anaoonuiaii a?u oa eaauiaia oio ?a??iy oio, oonaoieiaa?oae ooci ?uec uo naoou?ioei aea ia ??oae oi uiaenu oio. ?iao Uienu?io (?aea?) oayaae ?n?oc oinU a?u oi o??oe oio (aoi iYnao ia oi Ueiai) aea ia anaaooa? eae ia aiun?oae oii a?Ynaioi euoii eae ia anae oc eYoc oio o’ aooui. A?u oeo ?n?oao ooeaiYo oco Uoei?o oio ooci Euiooaioeiiy?iec, an???ioi ie aooeie?ao eae c aaoiai?a oio ia ?nioaaeuea? ooci oeecn? eae aiean? ?naaiaoeeuocoa. A?eoonYoae a?u Yia aia?Uioa?i aaaiiuo ooi o??oe oio eae aea? ooci aii??, ?Uiu o’ Yia youia, ooiaioU oii ?a??iy oio eae ia?? a?e?aeniyi oii a?ieiaeoiu oco ?u?o oioo.

?,oe oioo ai?iae (?Yna a?u oeo aeaoinYo ooci ceee?a eae oa ae?iaoa) a?iae c ai?aen?a oco eaoa??aoco eae oi uiaeni oco ooa?o, ie aiae?e?nuoao a?eeoi?ao eae c a?uanaoc ooi ??ni oio iyeio. IYoa oa iea aoiuooaena ?iecoee?o iiooaea?ao, ?a??iyo eae aaaiiuo iieU?ioi ia aia?ieiyi i?niooU ooi ceeiaao?eaia, ai? eaoU aUeio Y?ioi ai?eaea?, ?un?o ia iYnioi oeo aeo?ao ? oeo aoiaouocoao aeaooa?o, o’ Yia aaoo??coi aa?ia ?u?o eae eaiUoio.

OoioaeaooYo
OoaanaoYao: Aa?naeio Ae?ociuo
Oeciieao?a – Aeaoeao? : Aao?eco IaiUeco
Cei?iei? : Aao?eco IaiUeco, Aci?onco Oo?eio
OecieeU – Eiooiyiea – IaeeaeU?: Aaae?ia Aaoeaei?iyeio
Iiooee? a?eiYeaea – Ouoeoii?: Aao?eco IaiUeco
?uioaii? iiooeei? ??ie ?anUooaoco: Aci?onco Oo?eio
AeeiiianUococ: A?iooueco EuUiiio
O?aaeaoiuo anaoee?i: uncommon partners


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ... 
ΖΩΝΤΑΝΑ!

WEB CAM
Κάντε κλικ εδώ και δείτε τα Τρίκαλα σε πραγματικό χρόνο! Πέντε κάμερες:
1. Στο Φρούριο
2. Στο Χιονοδρομικό
3. Στα Στουρναραίϊκα
4. Στην Ελάτη
5. Στο Γαρδίκι-ΕΚ ΝΕΟΥ!

LIVE RADIO
Κάντε κλικ εδώ και ακούστε ζωντανά τα αγαπημένα ραδιόφωνα των Τρικάλων.
 
METEO
Κάντε κλικ εδώ και δείτε online μετεωρολογικά δεδομένα από σταθμούς των Τρικάλων
 
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ

ΦΩΤΟ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ!
Γνωρίστε το Νομό Τρικάλων μέσα από φωτογραφικά οδοιπορικά φίλων της σελίδας!

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ
Υπάρχουνε δύο δρόμοι για να ανέβει κάποιος στα Μετέωρα! Κάποιοι βρήκαν και άλλους!

ΧΡΗΣΙΜΑ 17/8/2022

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΟΛΗ ΜΕΡΑ
-
-
ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
-
-

ΘΕΑΜΑΤΑ
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
"-"
Προβολές: 2431-20000
CINE ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ I
"-"
Προβολές: 2431-078775
CINE ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ II
"-"
Προβολές: 2431-078775
CINE ΚΟΣΜΟΣ
"-"
Προβολές: 2431-078775